365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 湛江东兴

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
湛江东兴T30S 9800 0 300 0 2018-12-10
湛江东兴T30S 9700 0 300 -900 2018-12-07
湛江东兴T30S 9700 100 300 -900 2018-12-06
湛江东兴T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-05
湛江东兴T30S 9600 100 200 0 2018-12-04
湛江东兴T30S 9500 0 100 0 2018-12-03
湛江东兴T30S 9400 0 -600 -1200 2018-11-30
湛江东兴T30S 9400 0 -600 -1200 2018-11-29
湛江东兴T30S 9400 0 -800 -1200 2018-11-28
湛江东兴T30S 9400 0 -800 0 2018-11-27
湛江东兴T30S 9400 0 -950 0 2018-11-26
湛江东兴T30S 10000 0 -350 -900 2018-11-23
湛江东兴T30S 10000 -200 -350 -1050 2018-11-22
湛江东兴T30S 10200 0 -400 -850 2018-11-21
湛江东兴T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-20
湛江东兴T30S 10350 0 -250 0 2018-11-19
湛江东兴T30S 10350 0 -250 -850 2018-11-16
湛江东兴T30S 10350 -250 -250 -850 2018-11-15
湛江东兴T30S 10600 0 0 -600 2018-11-14
湛江东兴T30S 10600 0 0 0 2018-11-13
湛江东兴T30S 10600 0 0 0 2018-11-12
湛江东兴T30S 10600 0 0 -600 2018-11-09
湛江东兴T30S 10600 0 0 -150 2018-11-08
湛江东兴T30S 10600 0 0 -150 2018-11-07
湛江东兴T30S 10600 0 0 0 2018-11-06
湛江东兴T30S 10600 0 0 0 2018-11-05
湛江东兴T30S 10600 0 -150 0 2018-11-02
湛江东兴T30S 10600 0 -300 0 2018-11-01
湛江东兴T30S 10600 0 -300 0 2018-10-31
湛江东兴T30S 10600 0 -450 50 2018-10-30
湛江东兴T30S 10600 0 -450 150 2018-10-29
湛江东兴T30S 10750 -150 -300 300 2018-10-26
湛江东兴T30S 10900 0 -150 450 2018-10-25
湛江东兴T30S 10900 -150 -300 0 2018-10-24
湛江东兴T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-23
湛江东兴T30S 11050 0 -150 0 2018-10-22
湛江东兴T30S 11050 0 -150 1000 2018-10-19
湛江东兴T30S 11050 -150 -150 1000 2018-10-18
湛江东兴T30S 11200 0 0 1150 2018-10-17
湛江东兴T30S 11200 0 450 0 2018-10-16
湛江东兴T30S 11200 0 450 0 2018-10-15
湛江东兴T30S 11200 0 0 1350 2018-10-12
湛江东兴T30S 11200 0 0 1350 2018-10-11
湛江东兴T30S 11200 450 0 1350 2018-10-10
湛江东兴T30S 10750 0 0 0 2018-10-09
湛江东兴T30S 10750 0 0 0 2018-10-08
湛江东兴T30S 10550 100 0 750 2018-09-30
湛江东兴T30S 10450 0 0 650 2018-09-29
湛江东兴T30S 10450 0 0 650 2018-09-28
湛江东兴T30S 10450 0 150 650 2018-09-27
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共63页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!