365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 济南炼厂

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
济南炼厂无纺布料H30S 11100 0 0 1100 2018-10-12
济南炼厂无纺布料W28 11100 0 0 1100 2018-10-12
济南炼厂Z30S 11100 0 0 1100 2018-10-12
济南炼厂T30S 11050 0 0 1050 2018-10-12
济南炼厂无纺布料H30S 11100 150 0 1100 2018-10-11
济南炼厂无纺布料W28 11100 150 0 1100 2018-10-11
济南炼厂Z30S 11100 150 0 1100 2018-10-11
济南炼厂T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-11
济南炼厂无纺布料H30S 10950 0 0 950 2018-10-10
济南炼厂无纺布料W28 10950 0 0 950 2018-10-10
济南炼厂Z30S 10950 0 0 950 2018-10-10
济南炼厂T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-10
济南炼厂无纺布料H30S 10950 350 0 0 2018-10-09
济南炼厂无纺布料W28 10950 350 0 0 2018-10-09
济南炼厂Z30S 10950 350 0 0 2018-10-09
济南炼厂T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-09
济南炼厂无纺布料H30S 10600 0 0 0 2018-10-08
济南炼厂无纺布料W28 10600 0 0 0 2018-10-08
济南炼厂Z30S 10600 0 0 0 2018-10-08
济南炼厂T30S 10550 0 0 0 2018-10-08
济南炼厂无纺布料H30S 10600 0 0 600 2018-09-30
济南炼厂无纺布料W28 10600 0 0 600 2018-09-30
济南炼厂Z30S 10600 0 0 600 2018-09-30
济南炼厂T30S 10550 0 0 550 2018-09-30
济南炼厂无纺布料H30S 10600 0 0 600 2018-09-29
济南炼厂无纺布料W28 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-29
济南炼厂Z30S 10600 0 0 600 2018-09-29
济南炼厂T30S 10550 0 0 550 2018-09-29
济南炼厂无纺布料H30S 10600 0 200 600 2018-09-28
济南炼厂无纺布料W28 10600 0 200 600 2018-09-28
济南炼厂Z30S 10600 0 200 600 2018-09-28
济南炼厂T30S 10550 0 100 550 2018-09-28
济南炼厂无纺布料H30S 10600 0 200 600 2018-09-27
济南炼厂无纺布料W28 10600 0 200 600 2018-09-27
济南炼厂Z30S 10600 0 200 600 2018-09-27
济南炼厂T30S 10550 0 100 550 2018-09-27
济南炼厂无纺布料H30S 10600 200 300 600 2018-09-26
济南炼厂无纺布料W28 10600 200 300 600 2018-09-26
济南炼厂Z30S 10600 200 300 600 2018-09-26
济南炼厂T30S 10550 100 200 550 2018-09-26
济南炼厂无纺布料H30S 10400 0 200 0 2018-09-25
济南炼厂无纺布料W28 10400 0 200 0 2018-09-25
济南炼厂Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-25
济南炼厂T30S 10450 0 250 0 2018-09-25
济南炼厂无纺布料H30S 10400 0 300 400 2018-09-21
济南炼厂无纺布料W28 10400 0 300 400 2018-09-21
济南炼厂Z30S 10400 0 300 400 2018-09-21
济南炼厂T30S 10450 0 350 450 2018-09-21
济南炼厂无纺布料H30S 10400 100 400 300 2018-09-20
济南炼厂无纺布料W28 10400 100 400 300 2018-09-20
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共176页    确定

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!