365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 北海炼化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
北海炼化Z30S 11300 0 500 0 2018-10-15
北海炼化T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-15
北海炼化Z30S 11300 250 0 1200 2018-10-12
北海炼化T30S 11200 0 0 1300 2018-10-12
北海炼化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-11
北海炼化T30S 11200 0 0 1300 2018-10-11
北海炼化Z30S 11050 250 0 1050 2018-10-10
北海炼化T30S 11200 450 0 1300 2018-10-10
北海炼化Z30S 10800 0 0 0 2018-10-09
北海炼化T30S 10750 0 0 0 2018-10-09
北海炼化Z30S 10800 0 0 0 2018-10-08
北海炼化T30S 10750 0 0 0 2018-10-08
北海炼化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-30
北海炼化T30S 10550 100 0 750 2018-09-30
北海炼化Z30S 10450 0 0 500 2018-09-29
北海炼化T30S 10450 0 0 650 2018-09-29
北海炼化Z30S 10450 0 0 500 2018-09-28
北海炼化T30S 10450 0 0 650 2018-09-28
北海炼化Z30S 10450 0 300 500 2018-09-27
北海炼化T30S 10450 0 150 650 2018-09-27
北海炼化Z30S 10450 0 300 500 2018-09-26
北海炼化T30S 10450 0 400 650 2018-09-26
北海炼化Z30S 10450 0 300 0 2018-09-25
北海炼化T30S 10450 0 400 0 2018-09-25
北海炼化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-21
北海炼化T30S 10450 150 550 550 2018-09-21
北海炼化Z30S 10150 0 50 100 2018-09-20
北海炼化T30S 10300 250 400 400 2018-09-20
北海炼化Z30S 10150 0 50 100 2018-09-19
北海炼化T30S 10050 0 150 150 2018-09-19
北海炼化Z30S 10150 0 50 0 2018-09-18
北海炼化T30S 10050 0 150 0 2018-09-18
北海炼化Z30S 10150 0 150 0 2018-09-17
北海炼化T30S 10050 0 150 0 2018-09-17
北海炼化Z30S 10150 50 150 100 2018-09-14
北海炼化T30S 9900 0 100 -100 2018-09-14
北海炼化Z30S 10100 0 100 50 2018-09-13
北海炼化T30S 9900 0 100 -100 2018-09-13
北海炼化Z30S 10100 0 150 50 2018-09-12
北海炼化T30S 9900 0 100 -100 2018-09-12
北海炼化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-11
北海炼化T30S 9900 0 100 0 2018-09-11
北海炼化Z30S 10000 0 50 0 2018-09-10
北海炼化T30S 9900 0 100 0 2018-09-10
北海炼化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-07
北海炼化T30S 9800 0 0 -200 2018-09-07
北海炼化Z30S 10000 50 50 0 2018-09-06
北海炼化T30S 9800 0 0 -200 2018-09-06
北海炼化Z30S 9950 0 0 150 2018-09-05
北海炼化T30S 9800 0 0 50 2018-09-05
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共54页    确定

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!