365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 抚顺石化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
抚顺石化Z30S 11050 0 0 800 2018-10-19
抚顺石化L5E89 10900 -100 -200 700 2018-10-19
抚顺石化T30S 10900 -100 -200 700 2018-10-19
抚顺石化Z30S 11050 0 100 850 2018-10-18
抚顺石化L5E89 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-18
抚顺石化T30S 11000 -100 -100 850 2018-10-18
抚顺石化Z30S 11050 0 100 1000 2018-10-17
抚顺石化L5E89 11100 0 100 1050 2018-10-17
抚顺石化T30S 11100 0 100 1050 2018-10-17
抚顺石化Z30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-16
抚顺石化L5E89 11100 0 200 0 2018-10-16
抚顺石化T30S 11100 0 200 0 2018-10-16
抚顺石化L5E89 11100 0 300 0 2018-10-15
抚顺石化Z30S 11050 0 300 0 2018-10-15
抚顺石化T30S 11100 0 300 0 2018-10-15
抚顺石化L5E89 11100 0 0 1200 2018-10-12
抚顺石化Z30S 11050 100 0 1050 2018-10-12
抚顺石化T30S 11100 0 0 1150 2018-10-12
抚顺石化L5E89 11100 100 0 1200 2018-10-11
抚顺石化Z30S 10950 0 0 950 2018-10-11
抚顺石化T30S 11100 100 0 1050 2018-10-11
抚顺石化L5E89 11000 100 0 1150 2018-10-10
抚顺石化Z30S 10950 100 0 900 2018-10-10
抚顺石化T30S 11000 100 0 1050 2018-10-10
抚顺石化Z30S 10850 100 0 0 2018-10-09
抚顺石化L5E89 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-09
抚顺石化T30S 10900 100 0 0 2018-10-09
抚顺石化L5E89 10800 0 0 0 2018-10-08
抚顺石化Z30S 10750 0 0 0 2018-10-08
抚顺石化T30S 10800 0 0 0 2018-10-08
抚顺石化Z30S 10650 0 0 600 2018-09-30
抚顺石化L5E89 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-30
抚顺石化T30S 10700 0 0 750 2018-09-30
抚顺石化L5E89 10700 0 0 850 2018-09-29
抚顺石化Z30S 10650 0 0 600 2018-09-29
抚顺石化T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-29
抚顺石化L5E89 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-28
抚顺石化Z30S 10650 0 250 600 2018-09-28
抚顺石化T30S 10700 0 300 750 2018-09-28
抚顺石化Z30S 10650 0 350 600 2018-09-27
抚顺石化L5E89 10700 0 400 850 2018-09-27
抚顺石化T30S 10700 0 400 750 2018-09-27
抚顺石化L5E89 10700 200 500 850 2018-09-26
抚顺石化Z30S 10650 150 400 600 2018-09-26
抚顺石化T30S 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-26
抚顺石化L5E89 10500 0 350 0 2018-09-25
抚顺石化Z30S 10500 0 300 0 2018-09-25
抚顺石化T30S 10500 0 350 0 2018-09-25
抚顺石化L5E89 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-21
抚顺石化Z30S 10400 100 400 350 2018-09-21
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共79页    确定

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!