365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 扬子石化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
扬子石化S700 9950 0 600 0 2018-12-10
扬子石化S1004 9500 0 600 0 2018-12-10
扬子石化F401 9900 0 600 0 2018-12-10
扬子石化S700 9950 400 800 -950 2018-12-07
扬子石化S1004 9500 400 800 -800 2018-12-07
扬子石化F401 9900 400 800 -1000 2018-12-07
扬子石化S700 9550 0 400 -1350 2018-12-06
扬子石化S1004 9100 0 400 -1200 2018-12-06
扬子石化F401 9500 0 400 -1400 2018-12-06
扬子石化S700 9550 200 400 -1350 2018-12-05
扬子石化S1004 9100 200 400 -1200 2018-12-05
扬子石化F401 9500 200 400 -1400 2018-12-05
扬子石化S700 9350 0 200 0 2018-12-04
扬子石化S1004 8900 0 200 0 2018-12-04
扬子石化F401 9300 0 200 0 2018-12-04
扬子石化S700 9350 0 -500 0 2018-12-03
扬子石化S1004 8900 0 -550 0 2018-12-03
扬子石化F401 9300 0 -550 0 2018-12-03
扬子石化S700 9150 0 -700 -2050 2018-11-30
扬子石化S1004 8700 0 -750 -2100 2018-11-30
扬子石化F401 9100 0 -750 -2000 2018-11-30
扬子石化S700 9150 0 -700 -2050 2018-11-29
扬子石化S1004 8700 0 -750 -2100 2018-11-29
扬子石化F401 9100 0 -750 -2000 2018-11-29
扬子石化S700 9150 0 -1000 -2050 2018-11-28
扬子石化S1004 8700 0 -1150 -2100 2018-11-28
扬子石化F401 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-28
扬子石化S700 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-27
扬子石化S1004 8700 -750 -1150 0 2018-11-27
扬子石化F401 9100 -750 -1150 0 2018-11-27
扬子石化S700 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-26
扬子石化S1004 9450 0 -400 0 2018-11-26
扬子石化F401 9850 0 -600 0 2018-11-26
扬子石化S700 9850 0 -450 -1450 2018-11-23
扬子石化S1004 9450 0 -400 -1350 2018-11-23
扬子石化F401 9850 0 -600 -1250 2018-11-23
扬子石化S700 9850 -300 -600 -1450 2018-11-22
扬子石化S1004 9450 -400 -550 -1350 2018-11-22
扬子石化F401 9850 -400 -750 -1250 2018-11-22
扬子石化S700 10150 0 -300 -1150 2018-11-21
扬子石化S1004 9850 0 -150 -950 2018-11-21
扬子石化F401 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-21
扬子石化S700 10150 -150 -600 0 2018-11-20
扬子石化S1004 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-20
扬子石化F401 10250 -200 -650 0 2018-11-20
扬子石化S700 10300 0 -450 0 2018-11-19
扬子石化S1004 9850 0 -450 0 2018-11-19
扬子石化F401 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-19
扬子石化S700 10300 -150 -600 -1000 2018-11-16
扬子石化S1004 9850 -150 -450 -950 2018-11-16
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共148页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!