365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 淄博诺宏

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-21
淄博诺宏 8550 0 50 -300 2019-02-20
淄博诺宏 8550 0 -50 0 2019-02-19
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-18
淄博诺宏 8450 0 0 -300 2019-02-15
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-14
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-13
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-12
淄博诺宏 8650 0 -150 150 2019-01-25
淄博诺宏 8650 -100 -150 150 2019-01-24
淄博诺宏 8750 -100 0 250 2019-01-23
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-22
淄博诺宏 8850 0 0 0 2019-01-21
淄博诺宏 8800 0 -150 0 2019-01-18
淄博诺宏 8800 50 -150 -50 2019-01-17
淄博诺宏 8750 0 -200 -100 2019-01-16
淄博诺宏 8750 -100 -200 0 2019-01-15
淄博诺宏 8850 0 -100 0 2019-01-14
淄博诺宏 8950 0 50 -50 2019-01-11
淄博诺宏 8950 0 50 -150 2019-01-10
淄博诺宏 8950 0 50 -250 2019-01-09
淄博诺宏 8950 0 0 0 2019-01-08
淄博诺宏 8950 0 0 0 2019-01-07
淄博诺宏 8900 0 200 -350 2019-01-04
淄博诺宏 8900 0 200 -250 2019-01-03
淄博诺宏 8900 0 400 -100 2019-01-02
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-29
淄博诺宏 8700 0 0 200 2018-12-28
淄博诺宏 8700 200 -100 200 2018-12-27
淄博诺宏 8500 0 -300 -200 2018-12-26
淄博诺宏 8500 0 -350 0 2018-12-25
淄博诺宏 8500 0 -350 0 2018-12-24
淄博诺宏 8700 -100 -100 -500 2018-12-21
淄博诺宏 8800 0 0 -500 2018-12-20
淄博诺宏 8800 -50 -200 -500 2018-12-19
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-18
淄博诺宏 8850 0 -350 0 2018-12-17
淄博诺宏 8800 0 -450 -700 2018-12-14
淄博诺宏 8800 -200 -450 -950 2018-12-13
淄博诺宏 9000 -100 -250 -850 2018-12-12
淄博诺宏 9100 -100 -50 0 2018-12-11
淄博诺宏 9200 0 200 0 2018-12-10
淄博诺宏 9250 0 700 -850 2018-12-07
淄博诺宏 9250 0 700 -850 2018-12-06
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-05
淄博诺宏 9150 150 650 0 2018-12-04
淄博诺宏 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-03
淄博诺宏 8550 0 -450 -1450 2018-11-30
淄博诺宏 8550 50 -650 -1450 2018-11-29
淄博诺宏 8500 0 -700 -1500 2018-11-28
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  下一页 尾页>> 共9页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!