365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 华南茂名

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
华南茂名085 8850 50 0 -350 2019-02-21
华南茂名150、230、320 8950 50 0 -250 2019-02-21
华南茂名040 8900 50 0 -250 2019-02-21
华南茂名085 8800 100 -50 0 2019-02-20
华南茂名150、230、320 8900 100 -50 0 2019-02-20
华南茂名040 8850 100 -50 0 2019-02-20
华南茂名085 8700 0 -200 0 2019-02-19
华南茂名150、230、320 8800 0 -200 0 2019-02-19
华南茂名040 8750 0 -200 0 2019-02-19
华南茂名085 8700 0 0 0 2019-02-18
华南茂名150、230、320 8800 0 0 0 2019-02-18
华南茂名040 8750 0 0 0 2019-02-18
华南茂名085 8700 0 0 -500 2019-02-15
华南茂名150、230、320 8800 0 0 -400 2019-02-15
华南茂名040 8750 0 0 -400 2019-02-15
华南茂名085 8850 -50 0 -350 2019-02-13
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-13
华南茂名040 8900 -50 0 -350 2019-02-13
华南茂名085 8900 0 0 0 2019-02-12
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-12
华南茂名040 8950 0 0 0 2019-02-12
华南茂名085 9000 -50 -200 0 2019-01-25
华南茂名150、230、320 9100 -50 -100 0 2019-01-25
华南茂名040 9050 -50 -100 0 2019-01-25
华南茂名085 9050 -50 -150 200 2019-01-24
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-24
华南茂名040 9100 -50 -50 200 2019-01-24
华南茂名150、230、320 9200 0 0 150 2019-01-23
华南茂名085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-23
华南茂名040 9150 0 0 150 2019-01-23
华南茂名085 9200 0 0 0 2019-01-22
华南茂名150、230、320 9200 0 0 0 2019-01-22
华南茂名040 9150 0 0 0 2019-01-22
华南茂名085 9200 0 0 50 2019-01-18
华南茂名150、230、320 9200 0 0 -50 2019-01-18
华南茂名040 9150 0 0 -50 2019-01-18
华南茂名085 9200 0 50 0 2019-01-17
华南茂名150、230、320 9200 0 0 0 2019-01-17
华南茂名040 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-17
华南茂名085 9200 0 50 0 2019-01-16
华南茂名150、230、320 9200 0 0 0 2019-01-16
华南茂名040 9150 0 -50 0 2019-01-16
华南茂名085 9200 0 100 0 2019-01-15
华南茂名150、230、320 9200 -50 50 0 2019-01-15
华南茂名040 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-15
华南茂名085 9200 0 150 0 2019-01-14
华南茂名150、230、320 9250 0 150 0 2019-01-14
华南茂名040 9250 0 150 0 2019-01-14
华南茂名085 9150 0 150 -150 2019-01-10
华南茂名150、230、320 9200 0 150 -200 2019-01-10
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共75页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!