365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 华南茂名

粉料

  • [2019-3-15]
  • [2019-3-15]
  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
华南茂名085 8450 0 -250 -50 2019-04-18
华南茂名150、230、320 8500 0 -250 -50 2019-04-18
华南茂名040 8450 0 -250 -50 2019-04-18
华南茂名085 8550 0 -200 0 2019-04-16
华南茂名150、230、320 8600 0 -200 0 2019-04-16
华南茂名040 8550 0 -200 0 2019-04-16
华南茂名085 8550 0 -200 0 2019-04-15
华南茂名150、230、320 8600 0 -200 0 2019-04-15
华南茂名040 8550 0 -200 0 2019-04-15
华南茂名085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-12
华南茂名150、230、320 8700 -50 0 0 2019-04-12
华南茂名040 8650 -50 0 0 2019-04-12
华南茂名085 8700 -50 0 0 2019-04-11
华南茂名150、230、320 8750 -50 0 0 2019-04-11
华南茂名040 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-11
华南茂名085 8750 0 50 0 2019-04-10
华南茂名150、230、320 8800 0 50 0 2019-04-10
华南茂名040 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-10
华南茂名085 8750 0 100 0 2019-04-09
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-09
华南茂名040 8750 0 100 0 2019-04-09
华南茂名085 8750 0 200 0 2019-04-08
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-08
华南茂名040 8750 0 200 0 2019-04-08
华南茂名085 8700 50 0 0 2019-04-03
华南茂名150、230、320 8750 50 0 0 2019-04-03
华南茂名040 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-03
华南茂名085 8650 100 0 0 2019-04-02
华南茂名150、230、320 8700 100 0 0 2019-04-02
华南茂名040 8650 100 0 0 2019-04-02
华南茂名085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-01
华南茂名150、230、320 8600 0 0 0 2019-04-01
华南茂名040 8550 0 0 0 2019-04-01
华南茂名085 8550 0 0 -100 2019-03-29
华南茂名150、230、320 8600 0 0 -150 2019-03-29
华南茂名040 8550 0 0 -150 2019-03-29
华南茂名085 8550 0 0 -100 2019-03-28
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-28
华南茂名040 8550 0 0 -150 2019-03-28
华南茂名085 8550 0 0 0 2019-03-25
华南茂名150、230、320 8600 0 0 0 2019-03-25
华南茂名040 8550 0 0 0 2019-03-25
华南茂名085 8500 0 0 -200 2019-03-20
华南茂名150、230、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-20
华南茂名040 8500 0 0 -250 2019-03-20
华南茂名085 8500 -50 0 0 2019-03-19
华南茂名150、230、320 8550 -50 0 0 2019-03-19
华南茂名040 8500 -50 0 0 2019-03-19
华南茂名085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-18
华南茂名150、230、320 8600 0 0 0 2019-03-18
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共76页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!