365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 东明东方化工

粉料

  • [2019-3-15]
  • [2019-3-15]
  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
东明东方化工 8150 -50 -150 -100 2019-04-19
东明东方化工 8200 50 -150 0 2019-04-18
东明东方化工 8150 -50 -250 -50 2019-04-17
东明东方化工 8200 -50 -200 0 2019-04-16
东明东方化工 8250 0 -100 0 2019-04-15
东明东方化工 8300 -50 0 -50 2019-04-12
东明东方化工 8350 -50 50 0 2019-04-11
东明东方化工 8400 0 150 150 2019-04-10
东明东方化工 8400 50 150 0 2019-04-09
东明东方化工 8350 0 250 0 2019-04-08
东明东方化工 8300 50 100 -150 2019-04-04
东明东方化工 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-03
东明东方化工 8250 150 50 0 2019-04-02
东明东方化工 8100 0 -100 0 2019-04-01
东明东方化工 8150 -50 -150 -150 2019-03-29
东明东方化工 8200 0 -50 0 2019-03-28
东明东方化工 8200 0 -50 0 2019-03-27
东明东方化工 8200 0 0 0 2019-03-26
东明东方化工 8200 0 0 0 2019-03-25
东明东方化工 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-22
东明东方化工 8250 0 -100 -250 2019-03-21
东明东方化工 8250 50 -100 -200 2019-03-20
东明东方化工 8200 0 -150 0 2019-03-19
东明东方化工 8200 0 -50 0 2019-03-18
东明东方化工 8400 50 150 -50 2019-03-15
东明东方化工 8350 0 0 -150 2019-03-14
东明东方化工 8350 0 -100 0 2019-03-13
东明东方化工 8350 100 -100 0 2019-03-12
东明东方化工 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-11
东明东方化工 8250 -100 -150 0 2019-03-08
东明东方化工 8350 -100 -50 0 2019-03-07
东明东方化工 8450 0 150 0 2019-03-06
东明东方化工 8450 50 250 0 2019-03-05
东明东方化工 8400 0 200 0 2019-03-04
东明东方化工 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-03-01
东明东方化工 8400 100 -100 0 2019-02-28
东明东方化工 8300 100 -200 0 2019-02-27
东明东方化工 8200 0 -300 0 2019-02-26
东明东方化工 8200 0 -250 0 2019-02-25
东明东方化工 8500 0 150 -200 2019-02-22
东明东方化工 8500 0 150 -300 2019-02-21
东明东方化工 8500 0 50 -300 2019-02-20
东明东方化工 8500 50 0 0 2019-02-19
东明东方化工 8450 0 0 0 2019-02-18
东明东方化工 8350 0 0 -250 2019-02-15
东明东方化工 8350 -100 0 -250 2019-02-14
东明东方化工 8450 -50 0 -300 2019-02-13
东明东方化工 8500 0 0 0 2019-02-12
东明东方化工 8550 -50 -150 150 2019-01-25
东明东方化工 8600 -100 -50 200 2019-01-24
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共14页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!