365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 东明炼厂

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
东明炼厂012、022、045、075 8500 0 100 -250 2019-02-22
东明炼厂012、022、045、075 8500 0 100 -350 2019-02-21
东明炼厂012、022、045、075 8500 0 0 -350 2019-02-20
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-19
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-18
东明炼厂012、022、045、075 8400 0 0 -250 2019-02-15
东明炼厂012、022、045、075 8400 -100 0 -250 2019-02-14
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-13
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-12
东明炼厂012、022、045、075 8600 0 -100 150 2019-01-25
东明炼厂012、022、045、075 8600 -150 -100 200 2019-01-24
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-23
东明炼厂012、022、045、075 8850 0 200 0 2019-01-22
东明炼厂012、022、045、075 8850 0 50 0 2019-01-21
东明炼厂012、022、045、075 8700 0 -250 -50 2019-01-18
东明炼厂012、022、045、075 8700 50 -250 -200 2019-01-17
东明炼厂012、022、045、075 8650 0 -300 -250 2019-01-16
东明炼厂012、022、045、075 8650 -150 -300 0 2019-01-15
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-14
东明炼厂012、022、045、075 8950 0 50 100 2019-01-11
东明炼厂012、022、045、075 8950 0 50 0 2019-01-10
东明炼厂012、022、045、075 8950 0 100 -100 2019-01-09
东明炼厂012、022、045、075 8950 0 0 0 2019-01-08
东明炼厂012、022、045、075 8950 0 0 0 2019-01-07
东明炼厂012、022、045、075 8900 0 150 -350 2019-01-04
东明炼厂012、022、045、075 8900 50 150 -150 2019-01-03
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-02
东明炼厂012、022、045、075 8850 100 0 400 2018-12-29
东明炼厂012、022、045、075 8750 0 250 350 2018-12-28
东明炼厂012、022、045、075 8750 300 100 350 2018-12-27
东明炼厂012、022、045、075 8450 50 -300 -100 2018-12-26
东明炼厂012、022、045、075 8400 0 -500 0 2018-12-25
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-24
东明炼厂012、022、045、075 8500 -150 -200 -700 2018-12-21
东明炼厂012、022、045、075 8650 -100 -50 -650 2018-12-20
东明炼厂012、022、045、075 8750 -150 -100 -500 2018-12-19
东明炼厂012、022、045、075 8900 0 -50 0 2018-12-18
东明炼厂012、022、045、075 8900 0 -150 0 2018-12-17
东明炼厂012、022、045、075 8700 0 -550 -600 2018-12-14
东明炼厂012、022、045、075 8700 -150 -550 0 2018-12-13
东明炼厂012、022、045、075 8850 -100 -400 -800 2018-12-12
东明炼厂012、022、045、075 8950 -100 -100 0 2018-12-11
东明炼厂012、022、045、075 9050 0 200 0 2018-12-10
东明炼厂012、022、045、075 9250 0 700 -750 2018-12-07
东明炼厂012、022、045、075 9250 0 800 -800 2018-12-06
东明炼厂012、022、045、075 9250 200 850 -800 2018-12-05
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-04
东明炼厂012、022、045、075 8850 0 300 0 2018-12-03
东明炼厂012、022、045、075 8550 100 -300 -1400 2018-11-30
东明炼厂012、022、045、075 8450 50 -550 -1450 2018-11-29
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共48页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!