365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 恒源石化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
恒源石化 8550 50 150 -300 2019-02-20
恒源石化 8500 0 -100 0 2019-02-19
恒源石化 8500 0 0 0 2019-02-18
恒源石化 8400 0 0 -350 2019-02-15
恒源石化 8400 0 0 -350 2019-02-14
恒源石化 8400 -200 0 -450 2019-02-13
恒源石化 8600 0 0 0 2019-02-12
恒源石化 8600 -50 -200 200 2019-01-25
恒源石化 8650 -150 -100 250 2019-01-24
恒源石化 8800 -50 50 400 2019-01-23
恒源石化 8850 0 100 0 2019-01-22
恒源石化 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-21
恒源石化 8800 50 -150 0 2019-01-18
恒源石化 8750 0 -200 -150 2019-01-17
恒源石化 8750 0 -200 -150 2019-01-16
恒源石化 8750 -100 -200 0 2019-01-15
恒源石化 8850 0 -100 0 2019-01-14
恒源石化 8950 0 50 50 2019-01-11
恒源石化 8950 0 50 -150 2019-01-10
恒源石化 8950 0 50 -250 2019-01-09
恒源石化 8950 0 0 0 2019-01-08
恒源石化 8950 0 0 0 2019-01-07
恒源石化 8900 0 200 -350 2019-01-04
恒源石化 8900 0 350 -250 2019-01-03
恒源石化 8900 0 500 0 2019-01-02
恒源石化 8700 0 0 100 2018-12-29
恒源石化 8700 150 100 100 2018-12-28
恒源石化 8550 150 -250 -150 2018-12-27
恒源石化 8400 0 -400 -300 2018-12-26
恒源石化 8400 0 -500 0 2018-12-25
恒源石化 8400 0 -500 0 2018-12-24
恒源石化 8600 -200 -200 -600 2018-12-21
恒源石化 8800 0 0 -500 2018-12-20
恒源石化 8800 -100 -100 -500 2018-12-19
恒源石化 8900 0 -200 0 2018-12-18
恒源石化 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-17
恒源石化 8800 0 -500 -600 2018-12-14
恒源石化 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-13
恒源石化 8900 -200 -350 -950 2018-12-12
恒源石化 9100 -100 -50 0 2018-12-11
恒源石化 9200 0 300 0 2018-12-10
恒源石化 9300 50 700 -700 2018-12-07
恒源石化 9250 0 650 -750 2018-12-06
恒源石化 9250 100 650 -750 2018-12-05
恒源石化 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-04
恒源石化 8900 0 200 0 2018-12-03
恒源石化 8600 0 -400 -1400 2018-11-30
恒源石化 8600 0 -600 -1400 2018-11-29
恒源石化 8600 -100 -600 -1500 2018-11-28
恒源石化 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-27
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共52页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!