365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 辽河石化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-21
辽河石化012、045 8300 0 -100 -250 2019-02-20
辽河石化012、045 8300 100 -100 0 2019-02-19
辽河石化012、045 8200 0 0 0 2019-02-18
辽河石化012、045 8200 -100 0 -350 2019-02-15
辽河石化012、045 8300 -100 0 -400 2019-02-14
辽河石化012、045 8400 0 0 -300 2019-02-13
辽河石化012、045 8400 0 0 0 2019-02-12
辽河石化012、045 8550 0 0 350 2019-01-25
辽河石化012、045 8550 -100 0 250 2019-01-24
辽河石化012、045 8650 0 100 200 2019-01-23
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-22
辽河石化012、045 8550 0 -150 0 2019-01-21
辽河石化012、045 8550 0 -150 -100 2019-01-18
辽河石化012、045 8550 0 -150 -200 2019-01-17
辽河石化012、045 8550 -150 -150 -100 2019-01-16
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-15
辽河石化012、045 8700 0 100 0 2019-01-14
辽河石化012、045 8700 0 200 -450 2019-01-11
辽河石化012、045 8700 0 100 -500 2019-01-10
辽河石化012、045 8700 0 100 -600 2019-01-09
辽河石化012、045 8700 100 0 0 2019-01-08
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-07
辽河石化012、045 8500 -100 0 -300 2019-01-04
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-03
辽河石化012、045 8600 0 400 0 2019-01-02
辽河石化012、045 8600 100 0 250 2018-12-29
辽河石化012、045 8500 300 50 150 2018-12-28
辽河石化012、045 8200 0 -300 -150 2018-12-27
辽河石化012、045 8200 -100 -450 -600 2018-12-26
辽河石化012、045 8300 -150 -450 0 2018-12-25
辽河石化012、045 8450 0 -200 0 2018-12-24
辽河石化012、045 8450 -50 -100 0 2018-12-21
辽河石化012、045 8500 -150 -350 -600 2018-12-20
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-19
辽河石化012、045 8750 100 -450 0 2018-12-18
辽河石化012、045 8650 0 -650 0 2018-12-17
辽河石化012、045 8550 -300 -750 0 2018-12-14
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-13
辽河石化012、045 9150 -50 350 0 2018-12-12
辽河石化012、045 9200 -100 550 0 2018-12-11
辽河石化012、045 9300 0 0 0 2018-12-10
辽河石化012、045 9300 200 850 0 2018-12-07
辽河石化012、045 9100 300 750 0 2018-12-06
辽河石化012、045 8800 150 450 0 2018-12-05
辽河石化012、045 8650 0 300 0 2018-12-04
辽河石化012、045 8450 100 0 0 2018-11-30
辽河石化012、045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-29
辽河石化012、045 8350 0 0 0 2018-11-28
辽河石化012、045 8350 -450 -750 0 2018-11-27
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共45页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!